In die spanning van jou allerdaagse ervarings
Gekluister tussen die wraak van jouself
liefhe en ander ontnugterings
wink die mite
van onontdekte euforie
daar waar die skatkis van jou
blinkgepoetsde geluk lê en wag
die kaart verbleik en betas
deur gretige hande wat
ook soek daarna
Monopoliseer jou brein
se proseseringsdade
en besin onomwonde
oor die nuwe skakerings
wat kraandrup
afgemeet
jou aandag soekend
en dawerend
epifanie
en skielik
weet

11 March 2009

Spread the love