Jou spitvondige wysheid voed jong bloed
Met hart op die mou
laat jy juweeltjies wysheid glip
Uit die skatkamers
van jou breingleuwe
se donkerste krip

Hier sien ek my vrese
gereflekteer in die skadukant
van leef en laat leef
Daar hoor ek die benoude
krete van ‘n bewustheid
wat gebore word
Oral voel ek die tintelende
vreugdes van nuutword
en verlore liefdes
Binne die skagte van ons ervarings
ontdek ons die diamante
ongeslypte ervarings
wat more sal blink
aan die halssnoere
van die prille jeug

29 December 2008

Spread the love